top of page

Acerca de

kubaba.jpg

Kubaba'nın Hikayesi

Binlerce yıllık geçmişiyle uygarlığın beşiği olan Anadolu coğrafyası önce düşüncede sonra dilde hep öncü olmuştur. Geçmişte anaerkil aile geleneğinin kök saldığı bu topraklarda üretkenlik, bolluk, bereket kavramları “ana tanrıça “ betimlemeleriyle hayat bulmuş ve simgeleşmiştir. Tarihin derinliklerinden bugüne kadar onlarca uygarlığın kültürel birikimiyle ve de etkileşimiyle var olmuştur. Hititler Anadoluluydu. Frigya, Lidya, Karia Anadolulu. Anadolunun bu verimli, bereketli topraklarında İonyalılardan, Urartulara, Likyalılara, Helenlere, Romalılara, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılara onlarca uygarlığın kültürel birikimi vardır. Kaynağı Anadolu olan Ana Tanrıça simgesinin Yeni( geç ) Hititte adı Kubaba’dır. Sonrasında Lidya’da Kibebe, Frigya’da Kybele’dir. Likya’da Leto, Efes’te Artemis’tir. İsim değişse de bolluk, bereket ve üretkenlik simgesi var olmuş ve bu topraklardan kök salmıştır.

bottom of page